Prikpagina Hongarije Startpagina voor Hongarije Hongarijepagina

Overige Prikbord Pagina's

Nederlands talig weerbericht van Hongarije

Wisselkoers van de Hongaarse forint

Vakantiehuis te huur in Hongarije

Brandstofprijzen in Hongarije

Hongarije prikbord :  Hongarije Forum
 
berichtRe: Hoe maak ik als verstandige Nederlander vrienden bij de Fidesz?
Gepost door: Donald Troemp ()
Datum: 12 april 2017 17:46

Deze Nederlander bezit ondertussen al meer dan 400 hectare landbouwgrond en koopt nog altijd grond bij op openbare verkopingen.

[english.atlatszo.hu]

[www.origo.hu]

Laten we eens even gaan kijken wat de Hongaarse wetgeving hierover zegt:

U kunt tegenwoordig als buitenlander maximaal 300 hectare oftewel 6000 ’goudenkroon’ (verder: AK-waarde) aan landbouwgrond rechtsgeldig verwerven.

De regels die voor een inwoner (natuurlijke persoon) van Hongarije gelden zijn ook geldend voor een staatsburger van de Europese Unie.


Aankoop van agrarische grond in Hongarije

Na 1 mei 2004 kunnen buitenlandse staatsburgers, die zelfstandig ondernemer zijn in de landbouw en landbouwwerkzaamheden in Hongarije willen uitvoeren en minimaal 3 jaar aaneengesloten in Hongarije wonen en landbouwwerkzaamheden verrichten, landbouwgrond kopen. Bij de aansluiting van Hongarije bij de Europese Unie, kreeg Hongarije 7 jaar uitstel om de landbouwgrondmarkt te liberaliseren. De Hongaarse Staat mag het verbod van aanschaf van landbouwgrond door buitenlandse staatsburgers na deze 7 jaar nog eens met 3 jaar verlengen. Dit betekent dat de vroegste datum voor de liberalisatie van de Hongaarse landbouwgrondmarkt 01-05-2011 zal zijn en de uiterste datum 01-05-2014 kan zijn.

Samenvattend kan een buitenlandse staatsburger legaal op twee verschillende manieren aan landbouwgrond komen in Hongarije:

- Aankoop van de aandelen van een onderneming die vóór 27 juli 1994 landbouwgrond heeft verworven.

- In Hongarije wonen gedurende voormelde periode van 3 jaar en daarin als zelfstandig ondernemende landbouwer werkzaam zijn.

Informatie en regelgeving aangaande de zelfstandig ondernemende landbouwers

De regels die voor een inwoner (natuurlijke persoon) van Hongarije gelden zijn ook geldend voor een staatsburger van de Europese Unie, die zich als zelfstandig ondernemende landbouwer in Hongarije wil vestigt en minimaal 3 jaar aaneengesloten in Hongarije woont en landbouwactiviteiten verricht. Dit betekent dat in het geval de buitenlandse natuurlijke persoon voldoet aan de aangegeven eisen, deze vanaf 01-05-2004 300 hectare oftewel 6000 ’goudenkroon’ (verder: AK-waarde) aan landbouwgrond rechtgeldig kan verwerven.

Het unielid dient minimaal 3 jaar aaneengesloten rechtsgeldig in Hongarije te wonen, hetgeen moet worden aangetoond. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een door de overheid uitgegeven bestuursrapport, dat door het unielid dient te worden aangevraagd. Degene die niet beschikt over een vestigingsvergunning dient over een geldende verblijfsvergunning te beschikken of een bewijs waarmee kan worden aangetoond dat een aanvraag voor een verblijfsvergunning is ingediend.

Het unielid dient tevens aan te tonen, dat hij/zij vóór de eigendomsverwerving 3 jaar (aaneengesloten) landbouwwerkzaamheden heeft verricht in Hongarije. De best mogelijke manier om dit te kunnen bewijzen is, om contact te zoeken met de desbetreffende ambtenaar van het provinciale grondbewerkingsbureau, die beschikt over de nodige kennis van de omgeving. Voor het uitgeven van de verklaring dient deze een omgevingsstudie te verrichten op basis waarvan wordt beslist of de verrichte werkzaamheden als constante landbouwwerkzaamheden kunnen worden gezien.

De Wet schrijft tevens voor dat er situaties zijn op basis waarvan het uitgeven van een verklaring niet kan worden geweigerd. Als volgens een verklaring van de belastingdienst de desbetreffende persoon 3 jaar achtereenvolgens inkomsten heeft gegenereerd met landbouwwerkzaamheden kan het uitgeven van de verklaring niet worden geweigerd. Daarnaast kan de uitgave van de verklaring eveneens niet worden geweigerd indien het unielid geen inkomsten had door een investering betreffende de landbouwaktiviteiten. In dit geval dient de investering te worden aangetoond.
Het unielid dient zich te verplichten de landbouwgrond niet voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij het te maken heeft met voor de landbouw benodigde bouw van woon- en ondernemingsgebouwen.

Het doel is, dat het unielid de landbouwgrond eerst zelf gebruikt. Daarom is in de Wet aangegeven dat het gebruik maar in beperkte mate aan een ander mag worden overgedragen. Daarnaast dient tevens via een verklaring te worden geaccepteerd dat de inkomsten door overdracht niet boven de 25% van de uit de landbouwwerkzaamheden te genereren inkomsten uitkomen.

[www.advocaatinhongarije.com]

Zie ook de onderstaande PDF:

[drszasz.hu]

Az állami földárveréseken licitálók közül néhányan túlbiztosították magukat az elővásárlásra jogosultakkal szemben. Azaz úgy licitáltak, hogy akkor is meglegyen a törvényben maximalizált 300 hektár

A minisztérium állítja, hogy ha a licitáló túlszalad a megengedett kereten, mert eltaktikázta magát, és senki nem él elővásárlási jogával vele szemben, akkor sem szerezhet senki 300 hektárnál több földet, hiszen a kormányhivatalok illetékes szervezeti egységei a földtulajdoni maximumra vonatkozó előírások betartását minden egyes bejegyzési kérelemnél ellenőrzik, és 300 hektár feletti tulajdonjogot nem jegyeznek be senkinek. Eszerint a földdarabok 300 hektár fölötti része nem kerül a licitáló nevére, hanem állami tulajdonban marad.

[vs.hu]

Er zijn meer buitenlanders die op grote schaal landbouwgrond kopen in Hongarije hieronder een lijst van die buitenlanders in een Hongaarse krant:

Több megyében is külföldi vásárolta a legtöbb földet

[vs.hu]

Ook Hongaren hebben het spel begrepen en kopen grote stukken Hongaarse landbouwgrond.

Zie de onderstaande link:


[www.parlament.hu]

Beperkingen Hongaarse markt landbouwgrond leiden tot sterke prijsstijgingen

Wettelijke beperkingen in het Hongaarse beleid voor landbouwgrond leiden tot stijgende prijzen.

Na afloop van de overgangsperiode in 2014, introduceerde Hongarije nieuwe wetgeving die restricties stelt aan het verwerven van landbouwgrond. Om te voorkomen dat Hongaarse boeren financieel buitenspel werden gezet door stijgende grondprijzen als gevolg van buitenlandse investeerders, werd via restricties, o.a. op het terrein van vestiging, beschikking van agrarische kwalificaties, zelfstandig bewerken van landbouwgrond en het uitsluiten van juridische rechtspersonen landbouwgrond te bezitten, liberalisering van landbouwgrondbeleid zoveel mogelijk uitgesteld. De restricties hebben geleid tot discussies met de Europese Commissie; het stellen van restricties bij landbouwgrondbeleid is mogelijk zolang dit proportioneel en niet discriminerend is, de Europese Commissie is van mening dat de huidige wetgeving hieraan niet volledig voldoet en te veel belemmeringen opwerpt voor het vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten.

[www.agroberichtenbuitenland.nl]Onderwerp Geschreven door Gepost
berichtHoe maak ik als verstandige Nederlander vrienden bij de Fidesz? Nieuw Donald Troemp 12/04/2017 14:52
berichtRe: Hoe maak ik als verstandige Nederlander vrienden bij de Fidesz? Donald Troemp 12/04/2017 17:46


Ga naar: DiscussielijstZoekenLog in
Je naam: 
Je e-mailadres: 
Onderwerp: 
Dit is een gemodereerd forum. Je bericht zal pas zichtbaar worden, zodra deze is goedgekeurd door een moderator of beheerder. (Berichten van leden worden wel direct geplaatst)