Prikpagina Hongarije Startpagina voor Hongarije Hongarijepagina


Brandstofprijzen in Hongarije

Hongarije prikbord :  Hongarije Forum
 
berichtstukje Hongaarse geschiedenis
Gepost door: Nico Tine ()
Datum: 14 maart 2019 23:35

[niburu.co]


In deze aflevering haken we weer aan bij aflevering 221, waarin de vlucht van de ‘munabtutu’ beschreven staat. Die ‘vluchtelingen voor een grote ramp’ trekken door Turkije naar de Europese gronden en via de Kaukasus naar de Russische steppen. Onderweg laten zij sporen na en mogen we de Hittieten zien als achterblijvers (waar misschien wel de Yezidi’s van stammen, blonde, rossige en roodharige blanken met blauwe ogen die zich tussen de Koerden hebben verstopt sinds 1200 jaren vanwege de opkomst van de Islam...). In de Russische gebieden werden de ‘munabtutu’ magiërs genoemd; magoi en magy... en omdat de Hongaren beweren van de Soemeriërs af te stammen, noemen zij zich dan ook terecht Magyaren!

Dat vriend Victor Orbán de Hongaarse grenzen in het slot gooit voor de zogenaamde vluchtelingen (lees opgedreven islamieten die Europa moeten ontregelen) is dan ook het enige dat een verstandig leider kan en moet doen om zijn volk te beschermen. Premier Orbán maakt zich niet geliefd in Europa (landen die precies doen en uitvoeren wat de zionistische nepjoden ofwel de Khazaren hen opdragen en die hun eigen volken uitleveren en hen als makke Schapen aan de Wolven uitleveren) door zijn standvastige opstelling. Opmerkelijk is dat Hongarije dus zuivere Soemeriërs herbergt die nog een vorm van Soemerisch spreken en anderzijds was Hongarije ook het rovershol van de Khazaren. Sinds de inval van Attila de Hun (406-453), door de Heilige Roomsche Kerk...
xxx
Attila ontvangt gasten; zijn generaals en verschillende afgezanten, waaronder onderworpen stamhoofden en laat zich ook muzikaal verpozen...
xxx
Vanuit Pannonië (nu Hongarije) heerste Attila in Europa...
xxx

De Hunnen bestonden uit ‘ruitervolken’; ze waren snel en dodelijk. Een gezegde uit die tijd is; ‘Waar Attila is langsgekomen groeit geen gras meer’. Als de Paarden het niet gegeten hadden, dan was het met de korenvelden en de dorpen verbrand...

Attila de ‘gesel gods’...

ook de ‘Gesel Gods’ genoemd, werd Hongarije zijn zetel in Europa. In feite zijn dit ‘bewegingen’ van de tegenkrachten, door Enlil aangestuurd. We mogen de Hunnen (verzamelnaam voor meerdere volken, waaronder Mongoolse, Oeraalse, Perzische en Turkse stammen) gerust zien als de Khazaren! Hier strijden de handlangers van Enlil tegen de ‘christenen’ ofwel de blanke kinderen van Enki. Hieronder beschrijvingen van Attila (betekent; ‘vadertje’) en daaronder informatie over Hongarije, de bevolking en hun taal.

Attila was de heerser van de Hunnen van 433 tot zijn dood in 453. Hij was de leider van het Hunnische Rijk... dat zich uitstrekte van de Oeral tot de Rijn en van de Donau tot de Oostzee. Tijdens zijn heerschappij was hij een van de meest gevreesde vijanden van zowel het West-Romeinse Rijk als het Oost-Romeinse Rijk. Hij stak twee keer de Donau over en plunderde de Balkan, maar hij was niet in staat Constantinopel te veroveren. Hij probeerde ook Romeins-Gallië (Frankrijk) te veroveren, waarbij hij de Rijn overstak in 451 en marcheerde naar Aurelianum (Orléans) voordat hij werd verslagen bij de Slag op de Catalaunische velden. Vervolgens viel hij Italië binnen, waarbij hij de noordelijke provincies verwoestte, maar was niet in staat Rome te veroveren. Hij maakte plannen voor verdere veldtochten tegen de Romeinen, maar stierf in 453.

xxx
Het huidige Hongarije (Magyarország) was eens deel van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk...
xxx
Naar etniciteit is de Hongaarse bevolking vrij homogeen. Volgens de volkstelling van 2001 maken de echte Hongaren 92% van de bevolking uit. De grootste minderheidsgroep vormen de Roma (zigeuners). Ongeveer 190.000 Hongaren gaven bij de volkstelling aan tot deze groep te behoren. In werkelijkheid zijn het er meer: de schattingen variëren van 400.000 tot 600.000. Daarnaast vormen de etnische Duitsers, Slowaken en Kroaten in Hongarije minderheden van enige omvang. Ook bij deze groepen zijn de werkelijke aantallen hoger dan die in de volkstelling. De overige minderheden, onder meer Roethenen, worden op minder dan 0,25% van de bevolking geschat. Het Hongaars (magyar, magyarul, magyar nyelv) is de officiële taal van Hongarije en daarnaast de taal van de Hongaarse minderheden in de omringende landen.

De taal heeft nu in totaal ongeveer 14,5 miljoen sprekers, waarvan 9,9 miljoen in Hongarije. Het is daarmee de op één (Turks) na grootste taal in Europa die niet tot de Indo-Europese talen behoort. Het Hongaars is de grootste van de Finoegrische talen. Binnen de Fins-Oegrische talen vertegenwoordigt het Hongaars, samen met het Wogoels en het Ostjaaks, de Oegrische tak. Geen enkele andere Finoegrische taal lijkt zoveel op het Hongaars dat er sprake zou kunnen zijn van onderlinge verstaanbaarheid. Verwante talen als het Fins en het Estisch zijn voor een Hongaar net zo vreemd als Russisch voor een Nederlander. De Hongaren kunnen wel uitwisselen met de Chanten en de Mansen in Rusland, volken die leven achter de Oeral (Wikipedia/Poorterman).
xxx

xxx

Hongaarse Khazaar wil ook Hongarije hebben... Victor Orbán doet daar vooralsnog niet aan mee!

Als we de Hongaren terug volgen komen we bij de Hunnen/Mongolen en de Khazaren en vanzelf bij de Tartaren. Het gaat dus niet alleen om oude Soemeriërs versus de Khazaren, maar ook om George Soros, zionist en nepjood en filantroop die alles en iedereen steunt die wil opstaan tegen de blanke suprematie, tegen de geschiedenis, taal, cultuur en folklore van West-Europa (stammen Israëls) is en dat wil bezoedelen (denk aan de ‘swartepieten-kwestie’) versus Victor Orbán, de premier van Hongarije. George Soros is op alle fronten actief als het gaat om de vernietiging van de macht van de blanken... omdat de dommerik gelooft dat de ‘joden’ het uitverkoren volk zijn. Hoe dat kan weet ik niet; tenslotte is Juda de vierde zoon van Jacob, beslist geen lieveling van Jacob...

die erg gesteld is op zijn twee laatste zonen; Josef en Benjamin. De andere zonen, inclusief Juda, hebben Josef verkocht aan handelaren. Niks nobels te vinden bij die Juda. Jaa... maar koning David en diens zoon koning Salomon waren toch de grondleggers van het Judese koningshuis, waaruit ook de latere koning Jezus kwam?! Dat zou kunnen... maar dat wil nog niet zeggen dat alle ‘kinderen van Juda’ tot de uitverkorenen in de eindtijd behoren. Wel als al die kinderen naar het land Israël verhuizen (of Groot-Zion binnenkort) dan zijn ze werkelijk ‘uitverkoren’ vanwege het feit dat Israël in de eindtijd volledig door atoombommen van de kaart wordt geveegd, zoals ooit de oude steden Sodom en Gomorrah. De aanval zou uit Rusland komen, maar Turkije is denkbeeldiger. Meer de volgende keer...
Evert Jan Poorterman
Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co
EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COOnderwerp Geschreven door Gepost
berichtstukje Hongaarse geschiedenis Nico Tine 14/03/2019 23:35
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw droppie 15/03/2019 00:35
berichteen stukje oplichters zijn van alle tijden Nieuw Leon 15/03/2019 11:54
berichtUFO Meldpunt Nieuw Donald Troemp 15/03/2019 12:26
berichtRe: UFO Meldpunt Nieuw Leon 15/03/2019 21:08
berichtIn 2002 richtte Anton Teuben de website "Niburu" op, die vooral gekenmerkt wordt door de overduidelijke spelfout. Nieuw Donald Troemp 15/03/2019 21:36
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Nico Tine 15/03/2019 23:17
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Leon 16/03/2019 11:25
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Evert Jan Poorterman 18/02/2020 13:23
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Leon 18/02/2020 15:46
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Evert Jan Poorterman 18/02/2020 15:59
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Donald Troemp 18/02/2020 16:53
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Leon 18/02/2020 19:29
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Evert Jan Poorterman 18/02/2020 21:29
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Leon 23/02/2020 16:33
berichtVriendje Oldenkamp Nieuw Evert Jan Poorterman 18/02/2020 12:53
berichtRe: Vriendje Oldenkamp Nieuw Donald Troemp 18/02/2020 13:58
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Nico Tine 18/02/2020 16:11
berichtThe tax residence certificates are issued only in paper format Nieuw Donald Troemp 18/02/2020 16:33
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Evert Jan Poorterman 29/02/2020 12:50
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Leon 09/04/2020 09:42
berichtRe: stukje Hongaarse geschiedenis Nieuw Evert Jan Poorterman 22/04/2020 14:31


Ga naar: DiscussielijstZoekenLog in
Je naam: 
Je e-mailadres: 
Onderwerp: 
Dit is een gemodereerd forum. Je bericht zal pas zichtbaar worden, zodra deze is goedgekeurd door een moderator of beheerder. (Berichten van leden worden wel direct geplaatst)